KADRA OPIEKUŃCZA


Nasza kadra to doświadczeni żeglarze i instruktorzy żeglarstwa. Każdy instruktor posiada uprawnienia opiekuna kolonijnego. Kierownikiem obozu jest absolwent AWFiS w Gdańsku ze specjalności żeglarstwo jachtowe potwierdzone legitymacją instruktorską. Posiada również uprawnienia sternika motorowodnego i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.