BEZPIECZEŃSTWO


Każdy uczestnik podczas trwania obozu jest objety ubezpieczeniem NNW.
Firma Aloha Sail i wszyscy jej pracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU